IстотнеКатегории Євген Маланюк ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Дiла ростуть у невмолимi черги.  Громадиться цеглинами життя. Як рух, як пруг, як вiчний вир енергiй.  Триває й визначається буття.   Спiва блакить крiзь готику риштовань. Дзвенить цемент крiзь дужу плоть будов. I все ж таки: в началi було — Слово! I все ж таки: начальний дух — Любов!   I в серцi, i в колекторах моторiв Пульсує i iскрить одне i те ж —  Вiд хаосу до космосу просторiв. Вiд атома до голубих безмеж.   Коментар У поезiï Є. Маланюка Iстотне утверджуються одвiчнi людськi цiнностi — Слово й Любов. Можливо, людина за повсякденними справами не завжди помiчає найголовнiше, iстотне у своєму життi, ганяється за другорядним, несуттєвим. Хоча розум людини здатен осягти глибини вiд атома до безмежного космосу, головними в ïï серцi будуть любов i добро.

Метки Iстотне, ЄВГЕН МАЛАНЮК, ЕМIГРАЦIЙНА ЛIТЕРАТУРА, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Iстотне